• Thứ năm 16/07/2020 19:36

Thêm một tạp chí khoa học của Việt Nam được vào danh sách tạo chí uy tín Web of Science

24/04/2020

Ngày 20/4/2020, Tạp chí Các Khoa học về trái đất, của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam có tên chính thức hiện nay là Vietnam Journal of Earth Sciences http://vjs.ac.vn/index.php/jse/index vừa được Clarivate Analysis xét chọn chỉ số trích dẫn nguồn mới nổi (Emersing Source Citation Index - ESCI) để chính thức có mặt trên Web of Science.

Danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi - ESCI là cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của Web of Science thuộc Công ty Clarivate Analytics (kế thừa từ Thomson Reuters, trước đây là Viện Thông tin khoa học, ISI - Institute for Scientific Information) được đưa vào vận hành từ năm 2015. Việc có mặt trong danh sách ESCI sẽ nâng tầm phổ biến của tạp chí, cung cấp một đánh dấu chất lượng của tạp chí.

them mot tap chi khoa hoc cua viet nam duoc vao danh sach tao chi uy tin web of science
Tạp chí Các Khoa học về trái đất

Đối với khoa học tự nhiên, Web of Science chia làm 2 bậc. Bậc trên là chỉ số trích dẫn khoa học mở rộng (SCIE) cho tập hợp các tạp chí có ảnh hưởng cao nhất. Bậc dưới là chỉ số trích dẫn nguồn mới nổi (ESCI). Trích dẫn từ các tạp chí ESCI đều có giá trị ngang như trích dẫn từ các tạp chí SCIE. Trước đây, Web of Science còn phân biệt chỉ số trích dẫn Khoa học SCI nhưng từ năm 2020, Clarivate Analysis không phân biệt SCI nữa mà gộp vào SCIE.

Tạp chí đã từng bước nâng cao chất lượng trở thành một trong những tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín cao ở trong nước và quốc tế, thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả và là địa chỉ tin cậy của các nhà khoa học có nguyện vọng công bố các công trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, tạp chí đặc biệt quan tâm đến việc xuất bản các bài báo của các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu sinh và học viên cao học.

Vietnam Journal of Earth Sciences là tạp chí thứ 4 của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam nhận được chỉ số ESCI, trước đó là các tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, hợp tác xuất bản với IOP Science, Acta mathematica và Vietnam Journal of Mathematics, hợp tác xuất bản với Springer - Nature. Vietnam Journal of Earth Sciences là tạp chí đầu tiên của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam xuất bản bởi Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ, đã nhận được ESCI.

Nằm trong danh sách tạp chí quốc tế này là điều kiện cần để Hội đồng giáo sư nhà nước xem xét chấp nhận các tác giả có bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế Vietnam Journal of Earth Sciences đáp ứng điều kiện cứng hay không. Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thì ứng viên đạt chuẩn chức danh GS, PGS phải “là tác giả chính của bài báo quốc tế có uy tín”. (Khoản 4, Điều 5 và Điều 6 Quyết định 37).

TH

Mới nhất
Scroll