• Thứ năm 06/10/2022 08:50

Phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030: Khó đạt mục tiêu

25/11/2021

Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đặt mục tiêu: Đến năm 2030, sản phẩm CNHT đáp ứng 70% nhu cầu sản xuất, tiêu dùng nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các chuyên gia lo ngại, mục tiêu khó đạt được khi giá trị thực tế rất thấp.

Mục tiêu cụ thể Nghị quyết số 115/NQ-CP đặt ra: Phát triển linh kiện phụ tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh kiện phụ tùng điện - điện tử, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 cung ứng được 45% nhu cầu sản phẩm linh kiện phụ tùng cho các ngành công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Đến năm 2030, cung ứng được 65% nhu cầu trong nước, đẩy mạnh sản xuất các lĩnh vực sản phẩm phục vụ những ngành công nghiệp công nghệ cao.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2030: Khó đạt mục tiêu
Cần lối mở cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Lĩnh vực CNHT ngành dệt may - da giày: Phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành dệt may - da giày, đáp ứng mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cung cấp trong nước của ngành công nghiệp dệt may đạt 65%, da giày đạt 75 - 80%, với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao phục vụ sản xuất xuất khẩu.

Lĩnh vực CNHT cho công nghiệp công nghệ cao: Phát triển sản xuất vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm và dịch vụ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao; phát triển hệ thống doanh nghiệp cung cấp thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong công nghiệp công nghệ cao...

Để đạt được các mục tiêu, Chính phủ đề ra 7 giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT, đó là: Hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển CNHT và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển...; bố trí, đảm bảo và huy động nguồn lực hiệu quả để triển khai thực hiện chính sách đầu tư phát triển CNHT và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển; tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp CNHT và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng; tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; thúc đẩy phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước để tạo điều kiện phát triển CNHT và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển; xây dựng và vận hành hiệu quả các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng và địa phương từ vốn đầu tư trung hạn của Trung ương, địa phương trên cơ sở nhu cầu, mục tiêu phát triển và nguồn lực sẵn có nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp CNHT và công nghiệp chế biến...; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thống kê, cơ sở dữ liệu CNHT và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính sách về CNHT, nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Mục tiêu và giải pháp đặt ra cụ thể như vậy, song đến thời điểm này, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại, Việt Nam khó đạt được như kỳ vọng. Minh chứng cụ thể từ ngành dệt may, da giày - đây là những ngành có kim ngạch xuất khẩu cao, nhưng nguyên, phụ liệu dùng để sản xuất vẫn chủ yếu nhập từ Trung Quốc với khoảng 80%. Cũng chính vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, nên khi dịch bệnh xảy ra, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp trong nước không có nguyên, phụ liệu để sản xuất.

Tương tự, ngành điện tử, sản xuất, lắp ráp ô tô cũng phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên, phụ liệu nhập khẩu nên cũng rơi vào cảnh khó khăn về nguyên liệu sản xuất khi dịch Covid-19 bùng phát tại các quốc gia cung ứng nguyên, phụ liệu.

Trước tình trạng này, Bộ Công Thương cho hay, để nâng cao năng lực các doanh nghiệp công nghiệp, CNHT đạt trình độ khu vực và toàn cầu trong quá trình phát triển, điều kiện tiên quyết là phải có ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong nước phát triển. Từ đó, mở ra cơ hội thị trường cho các doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng phải tích cực mở rộng thị trường nước ngoài cho các doanh nghiệp CNHT, cùng với quá trình đó sẽ tiếp nhận quy trình kỹ thuật và kỹ năng sản xuất từ nước ngoài để nâng cao năng lực sản xuất.

Đồng thời, nhà nước cần có chính sách để định hướng các nguồn lực xã hội vào khu vực sản xuất; có chủ trương nhất quán trong dài hạn, phân bổ nguồn lực đủ lớn hỗ trợ doanh nghiệp chế biến chế tạo đạt trình độ khu vực và quốc tế để tận dụng tối đa lợi ích các Hiệp định thương mại tự do mang lại.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan tích cực đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành CNHT, nhằm tạo ra hành lang pháp lý toàn diện để thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành.

Thanh Tâm

dam-ca-mau-pvcfc-2022
Mới nhất
Scroll