• Thứ hai 16/05/2022 16:33

Ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

27/04/2021

Ngày 27/4, Unilever Việt Nam và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT)) thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM (Chương trình MTQG NTM) giai đoạn 2021 - 2025.

Thái Nguyên: Gắn OCOP với xây dựng nông thôn mới Thái Nguyên: Gắn OCOP với xây dựng nông thôn mới
Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu

Mục tiêu chung của thoả thuận là tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn Việt Nam, xây dựng NTM thực chất, hiệu quả và bền vững, đi vào chiều sâu và góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG NTM giai đoạn 2021-2025. Thoả thuận này tiếp nối kết quả và thành công của chương trình hợp tác giữa Unilever Việt Nam và Văn phòng Điều phối NTM Trung ương về triển khai Chương trình MTQG NTM trong giai đoạn trước 2013 - 2020.

Unilever Việt Nam và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ NN_PTNT ký thoả thuận hợp tác thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Unilever Việt Nam và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ NN_PTNT ký thoả thuận hợp tác thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Trong giai đoạn hợp tác mới 2021 - 2025, hai bên đặt ra 4 mục tiêu cụ thể. Một là, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức và tạo động lực cho người dân và cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh, thực hiện các tiêu chí về môi trường và các hoạt động có liên quan trong Chương trình MTQG NTM.

Hai là, xây dựng và nhân rộng mô hình Làng bền vững, NTM cấp làng, xã trên cơ sở Làng Hoàn hảo đã và đang được Unilever Việt Nam hỗ trợ trong giai đoạn trước; tập trung vào các hoạt động gồm: Cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống, nước sạch nông thôn; thúc đẩy mua bán, trao đổi hàng hóa; giảm thiểu rác thải nhựa bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực của phụ nữ trong việc thực hiện các chỉ tiêu và mục tiêu xây dựng NTM.

Ba là, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng NTM, bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền tảng số, kết nối và chia sẻ thông tin nhằm phát triển kinh tế, góp phần giảm khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị.

Bốn là, tăng cường đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin, rà soát và xây dựng, hướng dẫn cơ chế, chính sách phù hợp và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Theo ông Nguyễn Minh Tiến- Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, xây dựng NTM trong giai đoạn 2021- 2025 đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của các Bộ ban ngành, mà còn cần huy động nguồn lực và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân. Chúng tôi vui mừng và đánh giá cao Unilever Việt Nam với việc tiếp tục tiên phong đồng hành chung tay xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo với các mục tiêu và sáng kiến hợp tác phù hợp với các mục tiêu chung của Chương trình MTQG xây dựng NTM, đặc biệt là tập trung vào việc xây dựng các mô hình làng bền vững với các tiêu chí về vệ sinh môi trường, nước sạch, giảm thiểu rác thải, hỗ trợ sinh kế, nâng cao ý thức của người dân tại các địa phương”.

Ông Đỗ Thái Vương, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển bền vững và Truyền thông, Unilever Việt Nam, cho biết: “Unilever là doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, theo đó, chúng tôi không chỉ tăng trưởng kinh doanh mà còn nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường và không ngừng gia tăng những giá trị xã hội tích cực. Nối tiếp những thành quả tích cực của giai đoạn trước, Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ NN&PTNT trong giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn, đưa phong trào xây dựng NTM bắt kịp với xu thế phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới”.

Từ năm 2013 đến 2020, Unilever đã đồng hành cùng Bộ NN&PTNT Việt Nam trong Chương trình MTQG NTM. Điểm nổi bật của chương trình trong giai đoạn này là mô hình "Làng hoàn hảo" với các hoạt động hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất làng xã, cải thiện điều kiện về y tế, giáo dục, vệ sinh, môi trường, nước sạch và sinh kế cho người dân nông thôn. Unilever đã chung tay thực hiện 10 trên 19 tiêu chí NTM bằng cách hiện thực hóa mô hình “Làng hoàn hảo” tại hơn 2000 làng, xã - chiếm trên 30% trong tổng số 4.665 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trên toàn quốc. Từ đó đã có gần 2 triệu người được hưởng lợi từ các chương trình giáo dục sức khỏe và vệ sinh, cải thiện sinh kế. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ghi nhận những nỗ lực của Unilever trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống tại nông thôn và trao tặng bằng khen cho “Những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020”.

Nguyễn Hạnh

dam-ca-mau-pvcfc-2022
Mới nhất
Scroll