• Thứ sáu 21/01/2022 02:22

Hưng Yên: Kiến nghị “gỡ khó” cho dự án đầu tư trên địa bàn

08/09/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Hưng Yên về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Tại đây, địa phương đã kiến nghị những giải pháp “gỡ khó” cho các dự án đầu tư trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ KH&ĐT có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành và thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy các dự án đầu tư, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên Trịnh Văn Diễn cho biết, khó khăn, vướng mắc đầu tiên mà địa phương đang gặp phải liên quan đến thẩm quyền trong việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án vốn ngân sách địa phương.

5506-ynh-1
Tỉnh Hưng Yên kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn

Cụ thể, ông Trịnh Văn Diễn cho rằng, tại khoản 2, Điều 68, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 quy định về thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31/1 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31/12 năm sau. Nhưng trên thực tế, HĐND tỉnh thường tổ chức 2-3 kỳ họp/năm, việc phải báo cáo HĐND tỉnh quyết định dẫn đến phát sinh thêm nhiều thời gian để triển khai thực hiện, có thể gây sai sót và thiếu chủ động cho các địa phương.

Trước tình hình trên, tỉnh Hưng Yên kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi khoản 2, Điều 68, Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 theo hướng cho phép HĐND cấp huyện, xã quyết định kéo dài thời gian thực hiện, nhưng không quá 31/12 năm sau đối với vốn ngân sách cấp mình quản lý. Đồng thời kiến nghị, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi điểm c, khoản 7, Điều 67, Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 theo hướng giao cho UBND các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách địa phương do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Một vướng mắc nữa làm “khó” tỉnh Hưng Yên trong việc triển khai dự án đầu tư là liên quan đến thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, đô thị, theo quy định của pháp luật về đầu tư, đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên, hoặc quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị, hoặc dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận thủ trương của Thủ tướng Chính phủ theo điểm g Điều 21 Luật Đầu tư.

Tuy nhiên theo ông Trịnh Văn Diễn, trên thực tế, có những dự án xây dựng nhà ở, xã hội có quy mô nhỏ nhưng dân số lớn sẽ thuộc trường hợp bác cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, như vậy sẽ dẫn đến kéo dài thời gian đưa dự án vào hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, tỉnh Hưng Yên kiến nghị Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ xem xét sửa đổi các quy định về thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhà ở, đô thị theo hướng chỉ sử dụng yếu tố, quy mô sử dụng đất làm căn cứ xác định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đại diện tỉnh Hưng Yên cho rằng, trước đây theo quy định của Luật đầu tư 2014 có quy định việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với trường hợp sau 12 tháng nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp giãn tiến độ thực hiện dự án. Nhưng hiện nay, Luật đầu tư 2020 đã bỏ nội dung này, gây khó khăn cho địa phương trong việc xử lý đối với các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai do nhà đầu tư không thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng… Do vậy, không thể áp dụng điểm a khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư để chấp dứt hoạt động của dự án.

Để tháo gỡ, vướng mắc này, tỉnh đề nghị Bộ KH&ĐT phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn hoặc bổ sung các chế tài xử lý đối với các trường hợp thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án được nhà nước giao đất cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước vè đầu tư trong việc chấm dứt hoạt động đối với các dự án chậm triển khai do chưa thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trước Hưng Yên, Bộ KH&ĐT cũng là có buổi làm việc với TP. Hải Phòng và Hà Nội nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Tại các buổi làm việc này, các địa phương cũng nêu ra nhiều khó khăn trong việc triển khai dự án và đề xuất phương án tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công theo yeu cầu của Chính phủ đề ra.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, Tổ công tác đặc của Thủ tướng Chính phủ đã đi vào hoạt động và tổ chức làm việc trực tuyến với một số địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư, bao gồm cả dự án đầu tư công và đầu tư khu vực ngoài nhà nước. Trên cơ sở đó, sẽ đề xuất lên Chính phủ và tìm hướng khắc phục, nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư trong thời gian tới.

Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy các dự án đầu tư được thành lập theo Quyết định 1242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ của Tổ công tác là tổ chức, rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án tại các bộ, ngành, địa phương, nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Hòa

Mới nhất
Scroll