• Chủ nhật 05/12/2021 18:51

Hoà Bình thêm sức hút cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

25/08/2021

UBND tỉnh Hoà Bình đã phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025 với những cơ chế khuyến khích hấp dẫn, tạo thêm sức hút đầu tư vào phát triển ngành công nghiệp còn chưa được khai thác nhiều này.

Công nghiệp hỗ trợ là ngành giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp của Hoà Bình nhưng hiện trạng phát triển lại còn nhiều hạn chế. Trên địa bàn tỉnh hiện có 20 doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu nhưng phần lớn là gia công, nguyên phụ liệu đầu vào đều do các đối tác nước ngoài cung cấp; ngành công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn về quy mô với số lượng lao động bình quân 500 lao động/doanh nghiệp nhưng lại chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, rất ít sự góp mặt của doanh nghiệp trong nước.

Những năm qua, Hoà Bình đã từng bước tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp hỗ trợ, trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn hoạt trong ngành này như: Công ty TNHH SANKO Việt Nam sản xuất linh kiện điện tử, Công ty TNHH nghiên cứu R Việt Nam sản xuất thấu kính quang học… nhưng hiệu quả đạt được chưa như mong muốn. Để phát triển ngành công nghiệp nền tảng này, Hoà Bình xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ là một trong những nhân tố quan trọng. Do đó, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng này tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn vay dài hạn cho đầu tư phát triển thông qua quỹ bảo lãnh tín dụng. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm bổ sung kiến thức cho đội ngũ quản lý, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho người lao động. Xã hội hoá đào tạo để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hơn về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn hoá sâu trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Hoà Bình thêm sức hút cho phát triển công nghiệp hỗ trợ
Hoà Bình tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ (Ảnh minh hoạ)

Cùng đó, tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu hỗ trợ cho các ngành công nghiệp. Nâng cao tính minh bạch của môi trường sản xuất kinh doanh để phát triển thêm nhiều doanh nghiệp mới theo mục tiêu đã đề ra, cũng như thu hút ở mức độ cao đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp hỗ trợ; xây dựng các cơ chế ưu đãi và khuyến khích đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Mới đây, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt, kỳ vọng sẽ tạo ra bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho ngành công nghiệp nền tảng này. Thông qua chương trình, Hoà Bình định hướng thu hút, mời gọi đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp lớn có tiềm năng về công nghệ, thị trường và vốn để đầu tư xây dựng những dự án quy mô lớn, làm nền tảng, có tính lan tỏa cao, từ đó thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Dù vậy, phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với bảo vệ môi trường vẫn là điều kiện tiên quyết, Hoà Bình ưu tiên cho các dự án, doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ tiến bộ trong sản xuất, đổi mới công nghệ, có giá trị gia tăng cao, phát triển công nghiệp sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm. Bố trí các doanh nghiệp hợp lý để nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Nhằm đạt được những mục tiêu trên, thông qua chương trình, Hòa Bình cũng xây dựng và sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tỉnh chú trọng kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và vận hành trang thông tin về công nghiệp hỗ trợ.

Thông qua chương trình, kỳ vọng đến năm 2025, Hoà Bình có trên 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực côngnghiệp hỗ trợ, trong đó 30% doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực tham gia cung ứng sản phẩm hoặc tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Việt Nga

Mới nhất
tcty-dau-khi-vn-pv-power-moi
tcty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp-dam-phu-my
Scroll