• Thứ tư 12/08/2020 16:35

Hà Nội: Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân

20/02/2020

Thời gian qua, TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN tư nhân. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, giảm chi phí cho DN... được thành phố chú trọng thực hiện.

Cải thiện cả lượng và chất

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đến nay, tổng số DN trên địa bàn thành phố là 281.228 DN, bình quân 38 người dân/DN, cao gấp 3,8 lần mức bình quân chung của cả nước. Số lượng DN vừa và nhỏ đa số là DN tư nhân chiếm trên 97,2% số DN trên địa bàn, đã không ngừng phát triển, đổi mới, đóng góp hơn 40% GDP cho thành phố, tạo công ăn việc làm cho hơn 50% lao động. Kết quả đó có được là nhờ cơ chế, chính sách tạo điều kiện của UBND TP. Hà Nội cũng như các cấp, ngành và sự nỗ lực của cộng đồng DN tư nhân.

Theo đó, thành phố đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho DN thực hiện thủ tục về đăng ký DN; tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự DN; hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng đề tài khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cung cấp thông tin và mở rộng thị trường; hình thành và đẩy mạnh hoạt động của một số vườn ươm DN, hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh… Đồng thời xây dựng Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045”…

ha noi tap trung ho tro doanh nghiep khu vuc tu nhan
Hà Nội ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ phát triển bền vững DN khu vực tư nhân trên địa bàn

Chú trọng phát triển DN tư nhân

Để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, mới đây, UBND TP. Hà Nội ban hành Công văn số 367/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã… triển khai kế hoạch phát triển bền vững DN khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các hiệp hội DN trên địa bàn thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ liên quan, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 1362/QĐ-TTg, ngày 11/10/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững DN khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục triển khai các văn bản của UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ và triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến phát triển DN khu vực tư nhân đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương tham mưu triển khai thực hiện.

ha noi tap trung ho tro doanh nghiep khu vuc tu nhan
Sản xuất túi da ở Công ty Cổ phần kết nối châu Âu

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN, chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa tại địa phương. Ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ phát triển bền vững DN khu vực tư nhân trên địa bàn; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, thuận lợi, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với DN định kỳ theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện kế hoạch phát triển bền vững DN khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo UBND TP. Hà Nội các vấn đề vướng mắc, phát sinh để có giải pháp chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, trình UBND và HĐND TP. Hà Nội vào kỳ họp giữa năm 2020 để ban hành và triển khai thực hiện…

Thời gian qua, TP. Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN tư nhân. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, giảm chi phí cho DN... được thành phố chú trọng thực hiện.

Nguyễn Hạnh

Scroll