• Thứ ba 19/10/2021 06:00

Hà Nội hoàn thành các mục tiêu sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

24/08/2020

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg của Thủ tướng về chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, TP. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Trong giai đoạn 2009-2018, TP. Hà Nội đã tổ chức tư vấn, hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất thuộc nhóm ngành, địa bàn khu - cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ xây dựng mô hình điển hình áp dụng sản xuất sạch hơn cho làng nghề gốm Kim Lan (huyện Gia Lâm) và làng nghề rèn Đa Sỹ (quận Hà Đông). Chương trình khuyến công đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tiêu biểu, ứng dụng máy móc tiên tiến, hiện đại vào sản xuất.

ha noi hoan thanh cac muc tieu san xuat sach hon trong cong nghiep

Trong quá trình triển khai, thành phố đã hỗ trợ khoảng 40% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn; 15 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tiêu biểu; 85 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng máy móc tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Giai đoạn 2012-2015, thành phố đạt mức tiết kiệm trung bình 5-8% định mức nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng trên đơn vị sản phẩm; giai đoạn 2016-2018, đạt mức tiết kiệm 8-13%. Áp dụng sản xuất sạch hơn đã giúp các cơ sở sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng; giảm chi phí nhờ tăng cường tuần hoàn và tái sử dụng, góp phần cải thiện môi trường làm việc, giảm tải lượng chất thải ngay từ đầu vào…

Theo ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, việc áp dụng rộng rãi các mô hình hiệu quả tại cơ sở sản xuất công nghiệp của TP. Hà Nội - một trong những đơn vị đầu mối triển khai Chương trình Sản xuất sạch hơn - đã tạo tiền đề cho kế hoạch hành động giai đoạn tiếp theo, gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hiện, UBND TP. Hà Nội đang triển khai xây dựng Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với Công nghệ 4.0. Việc triển khai kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích lâu dài, đó là cơ bản chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục phổ biến áp dụng, triển khai các hoạt động sản xuất sạch hơn, chú trọng chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Cụ thể, xây dựng mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng; xây dựng, phổ biến sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các nhóm ngành công nghiệp ưu tiên của thành phố; hỗ trợ nhân rộng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn; ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ sạch vào sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc nhóm ngành ưu tiên giảm mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng từ 6-8%, góp phần hoàn thành mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt 10,20%/năm. Bên cạnh đó, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý, điều hành; hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở triển khai sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tiếp tục được thực hiện lồng ghép với các chương trình khác như: Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành công thương; các hoạt động khuyến công, phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực TP. Hà Nội nhằm gia tăng nguồn lực thực hiện, nâng cao hiệu quả các chương trình.

SH

Mới nhất
tcty-dau-khi-vn-pv-power-moi
tcty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp-dam-phu-my
Scroll