• Thứ ba 19/10/2021 06:50

Hà Nội dành 65 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025

22/09/2020

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 4052/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn TP. Hà Nội. Giai đoạn này Hà Nội sẽ dành 65 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để hỗ trợ các hoạt động được đề ra trong kế hoạch.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, thành phố phấn đấu giảm 5-8% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, cụ thể: dệt may, rượu bia nước giải khát, thép, nhựa, hóa chất, giấy; 100% các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; 100% các khu, cụm công nghiệp và 70% các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại; khuyến khích lồng ghép nội dung về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong chương trình đào tạo, giảng dạy tại các cấp đào tạo.

ha noi danh 65 ty dong cho hoat dong san xuat va tieu dung ben vung giai doan 2021 2025
Ảnh minh họa

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025 được huy động từ các nguồn: vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ, tài trợ, các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và những nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó kinh phí dự kiến từ nguồn ngân sách thành phố là 65 tỷ đồng.

Sở Công Thương Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành; UBND các quận, huyện thị xã và các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn TP. Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, đúng mục tiêu, kết quả đề ra; thường xuyên theo dõi, rà soát, cập nhật cơ chế, chính sách, đề xuất UBND thành phố sửa đổi bổ sung, ban hành đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế giai đoạn. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương thực hiện có hiệu quả chương trình liên kết công nghiệp, phân phối, thương mại và tiêu dùng bền vững hàng năm giữa TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quyết định cũng nêu rõ, hàng năm Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn TP. Hà Nội; chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) lựa chọn đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND thành phố khen thưởng.

SH

Mới nhất
tcty-dau-khi-vn-pv-power-moi
tcty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp-dam-phu-my
Scroll