• Thứ sáu 07/08/2020 04:53

Hà Nội - Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

06/07/2020

Để xây dựng thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp, bền vững, Hà Nội cũng đưa ra hàng loạt mục tiêu bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm thực hiện cam kết tham gia cắt giảm khí nhà kính của Hà Nội đến nhóm các thành phố dẫn đầu sáng kiến khí hậu (C40).

Theo đó, từ năm 2018, Hà Nội đã gửi thư cam kết đến C40 về việc lập kế hoạch hành động về khí hậu “Thời hạn 2020” cho TP. Hà Nội. Bên cạnh đó, từ tháng 10/2017, TP. Hà Nội chính thức tham gia Dự án “Cam kết thành phố tham vọng” được tổ chức thực hiện bởi Tổ chức ICLEI (Hội đồng quốc tế về sáng kiến môi trường địa phương) dưới sự tài trợ của Bộ Tài Nguyên môi trường, Xây dựng và An toàn hạt nhàn Liên bang Đức và Tổ chức sáng kiến và khí hậu toàn cầu (BMU) với mục tiêu cam kết tham gia cắt giảm khí thải nhà kính, hỗ trợ xây dựng các chương trình hành động cụ thể và tăng cường vai trò, sự tham gia của các cấp chính quyền trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

ha noi chu dong ung pho voi bien doi khi hau
Nhiều sản phẩm bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng được TP. Hà Nội giới thiệu đến người dân

Cùng với đó, các lĩnh vực phát triển phải bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp và cân bằng sinh thái theo các tiêu chí môi trường đô thị bền vững; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các giới lãnh đạo, quản lý, doanh nhân và từng người dân thành phố; gắn nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội, đưa nội dung và yêu cầu bảo vệ môi trường vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các chương trình, dự án đầu tư.

Xây dựng các hệ thống thu gom và xử lý nước thải; tổ chức các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo hướng văn minh, hiện đại; xây dựng các cơ sở chế biến có công nghệ xử lý, tái chế rác thải tiên tiến; tăng tỉ lệ rác thải được xử lý và tái chế đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, giảm dần tỉ lệ rác thải chôn lấp; chống ô nhiễm, bảo vệ tốt các di sản thiên nhiên; xây dựng chương trình bảo vệ môi trường lưu vực sông Hồng, sông Đuống, sông Lô Tịch, sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích,…

Triển khai nghiên cứu, dự báo, đánh giá tác động để đề xuất, thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng và phát triển đồng bộ mạng lưới quan trắc môi trường; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; xây dựng chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường.

Song Hà

Mới nhất
Scroll