• Thứ ba 07/07/2020 12:16

Hà Nội: 3 kịch bản điều hành

20/04/2020

Với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, UBND TP. Hà Nội đã đề ra 3 kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại, phục hồi kinh tế đảm bảo an sinh xã hội.

Các chỉ tiêu đạt thấp

Tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2020 của UBND TP. Hà Nội mới đây, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Mạnh Quyền - cho biết, quý I năm 2020 tăng trưởng kinh tế của thành phố được duy trì, song hầu hết các chỉ tiêu đạt thấp hơn so với cùng kỳ.

3 kich ban dieu hanh
Đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm

Cụ thể như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2020 tăng 3,72% (cùng kỳ tăng 6,95%); kim ngạch xuất khẩu giảm 18,1% (cùng kỳ tăng 12,9%); kim ngạch nhập khẩu giảm 21,3% (cùng kỳ tăng 3%); tổng lượng khách du lịch giảm 47,2% (cùng kỳ tăng 9,1%); thu ngân sách Nhà nước tăng 6,7% (cùng kỳ tăng 30,3%)…

Nguyên nhân do dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, trật tự; tác động tiêu cực đến các chỉ tiêu và cân đối lớn của thành phố; tạo áp lực lớn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; chỉ số giá có xu hướng tăng cao hơn so với cùng kỳ, nhất là nhóm thực phẩm… Căn cứ kịch bản tăng trưởng của cả nước, tình hình và kết quả trong quý I, Hà Nội đã xác định 3 kịch bản điều hành để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh Covid -19. Cụ thể: Kịch bản 1, dịch bệnh sớm được kiểm soát, quý II lấy lại đà tăng trưởng và quý III, IV có sự bứt tốc, tăng trưởng cả năm đạt 7,5%, hoàn thành kế hoạch đề ra; kịch bản 2, dịch bệnh được kiểm soát vào quý III nhưng tăng trưởng tiếp tục bị ảnh hưởng, không thể bứt tốc, cả năm đạt 6,42%, không đạt kế hoạch đề ra; kịch bản 3, dịch bệnh kéo dài đến hết năm, tăng trưởng cả năm 2020 đạt 5,34%, không đạt kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ ban hành “Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid- 19”, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, và UBND quận, huyện, thị xã để tập trung thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2016 - 2020; nhất là xây dựng các phương án thu, chi ngân sách, đảm bảo tính khả thi và đáp ứng chi thường xuyên và an sinh xã hội trong giai đoạn dịch bệnh.

Cắt giảm chi thường xuyên

Thời gian tới, để triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, phục hồi phát triển kinh tế, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị rà soát cụ thể, chi tiết từng dự án đầu tư công, xác định rõ khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ. Thành phố cũng chỉ đạo, đẩy nhanh thủ tục, thi công, giải ngân, tạo vốn thực hiện kích thích phát triển kinh tế, xã hội; đặc biệt, chú trọng các dự án khởi công, hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc; đôn đốc quyết liệt các công trình trọng điểm; tập trung tháo gỡ khó khăn tối đa cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư. Các sở ngành, quận huyện cần cải cách triệt để các thủ tục hành chính; đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết, nhất là thủ tục hành chính liên thông. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gắn với tuyên truyền để nhân dân tham gia sử dụng dịch vụ.

3 kich ban dieu hanh
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

“Thực hiện cắt giảm ít nhất 5% chi thường xuyên; rà soát cụ thể tình hình tài chính, ngân sách để xây dựng kịch bản điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ cấp bách” - ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải đơn giản các thủ tục cho vay sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm. Phân bổ và đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn cho vay, giải quyết việc làm phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Tập trung sản xuất các sản phẩm có cơ hội phát triển, sản phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 như: Thiết bị bảo vệ sức khỏe, khẩu trang; hóa chất vệ sinh, khử trùng; thiết bị y tế (máy thở, dụng cụ xét nghiệm); dược phẩm;…đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng các chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là trong thời gian chuyển mùa, tuyệt đối không để xảy ra dịch chồng dịch…

Để triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, phục hồi phát triển kinh tế, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị rà soát cụ thể, chi tiết từng dự án đầu tư công, xác định rõ khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ.

Nguyễn Hạnh

Scroll