• Thứ sáu 21/01/2022 02:14

Giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công bình quân đạt trên 90%

26/07/2021

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90%, số dự án hoàn thành trong giai đoạn chiếm trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn. Đó là những mục tiêu quan trọng được đặt ra tại Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tập trung những dự án trọng điểm

Theo Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, Kế hoạch Đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021-2025 tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao; các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; bảo đảm cơ cấu đầu tư hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa các vùng, miền, lĩnh vực, vừa gia tăng động lực tăng trưởng, vừa bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng, miền và khoảng cách giàu-nghèo

Giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân đạt trên 90%
Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải trong đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, lãng phí, kém hiệu quả, xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, tham nhũng, lợi ích nhóm và các hạn chế, bất cập; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường, giám sát, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm chỉnh; linh hoạt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân dự án. Lấy ĐTC dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực ngoài nhà nước, nhất là đối với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP), các dự án BOT.

Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025 chú trọng giảm tỷ trọng vốn ĐTC, tăng cường vốn đầu tư xã hội trong cơ cấu vốn ĐTC, nâng cao hiệu quả ĐTC, giảm hệ số ICOR (hiệu quả sử dụng vốn đầu tư), tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về hạ tầng chiến lược, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Hoàn thành 80% dự án được bố trí vốn

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC bình quân đạt trên 90%, số dự án hoàn thành trong giai đoạn chiếm trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn. Tổng mức vốn ngân sách nhà nước thuộc Kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 2.870 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 1.500 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách trung ương (trong đó, 1.200 nghìn tỷ đồng vốn trong nước, 300 nghìn tỷ đồng vốn nước ngoài) và 1.370 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Phương án kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải bố trí theo thứ tự ưu tiên của pháp luật. Tổng số dự án thực hiện giai đoạn 2021-2025 dưới 5.000 dự án, giảm hơn 1 nửa so với giai đoạn 2016-2020, trong đó thu hồi dứt điểm số vốn ứng trước kế hoạch, hoàn thành các dự án chuyển tiếp, khởi công mới khoảng 2.236 dự án.

Mức vốn vố trí bình quân cho 1 dự án là 210,4 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2016-2020 (88 tỷ đồng/ dự án). Bố trí đủ vốn đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đáp ứng yêu cầu tiến độ để cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đường vành đai 3,4 của khu vực động lực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tuyến nối Tây Nguyên với Nam Trung bộ; khu vực miền núi phía Bắc, tuyến đường ven biển, hành lang kinh tế Đông-Tây.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả ĐTC giai đoạn 2021-2025, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, tới đây sẽ kiên quyết siết chặt kỷ luật và kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn ĐTC. Tăng cường triển khai quyết liệt hơn nữa Luật ĐTC, đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, kiên quyết cắt giảm thủ tục không cần thiết, giao dự toán, giải ngân vốn ĐTC gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về ĐTC và các luật pháp có liên quan, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, nghiên cứu sớm có quy định pháp luật phù hợp đối với việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ. Tiếp tục đơn giản hóa cao nhất về trình tự, thủ tục, tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong ĐTC.

Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng kịp thời, nghiêm minh. Tập trung rà soát, cương quyết loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, kém hiệu quả, đồng thời ưu tiên nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững…

Để đảm bảo hiệu quả ĐTC, giai đoạn 2021-2025 sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm trong triển khai các dự án ĐTC.

Nguyễn Hòa

Mới nhất
Scroll