• Thứ sáu 07/08/2020 05:20

Đoàn thanh niên PVN: Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác

09/07/2020

Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tham gia Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2020, do Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tổ chức.  

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được các đồng chí Ban Thường trực Đoàn Khối DNTW truyền đạt, trao đổi về kỹ năng nghiệp vụ; cung cấp kiến thức với các nội dụng: Chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng đoàn và công tác kiểm tra, giám sát trong đoàn; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; một số vấn đề về nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đoàn (công tác đoàn viên, công tác chi đoàn và công tác cán bộ đoàn); chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống tổ chức đoàn; tọa đàm về giải pháp tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong khối DNTW.

doan thanh nien pvn nang cao ky nang nghiep vu cong tac
Thường trực Đoàn Khối DNTW trao Giấy chứng nhận cho các cán bộ, đoàn viên hoàn thành chương trình tập huấn

Cũng tại hội nghị, các học viên đã được nghe TS. Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện sáng tạo và Chuyển đổi số trao đổi một số nội dung về “Doanh nghiệp trong nền kinh tế số” như: Áp lực và cơ hội của doanh nghiệp trong thời đại số; số hóa quy trình hoạt động, sản xuất của tổ chức, doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ số để thích ứng với khách hàng và bối cảnh cạnh tranh mới. Đồng thời chỉ ra 5 phương diện chuyển đổi số doanh nghiệp 4.0 đó là: Giá trị, dữ liệu, đổi mới sáng tạo, cạnh tranh và khách hàng.

Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW Nguyễn Văn Quyết trình bày chuyên đề về phong trào thanh niên tình nguyện và giải pháp nâng cao hoạt động tình nguyện trong khối DNTW; trao đổi, hướng dẫn các cấp bộ đoàn đẩy mạnh về phong trào “Thanh niên xung kích, đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả của doanh nghiệp”, đẩy mạnh phong trào thi đua đăng ký đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên, các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hợp lý hóa sản xuất…

Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối DNTW Hoàng Thị Minh Thu cũng giới thiệu một số nét chính về “Mô hình tổ chức và hoạt động đoàn sau khi các đơn vị trong khối thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng”.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến từ các đại biểu, nhằm đưa ra những giải pháp thực tiễn để các tổ chức đoàn trong khối DNTW tiếp tục triển khai các phong trào thanh niên có hiệu quả, giữ vững thành tích đã đạt được và có bước phát triển cao hơn trong thời gian tới.

Theo đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn thanh niên PVN, các chuyên đề tại hội nghị là những vấn đề trọng tâm, vừa mang tính nguyên tắc, đồng thời là những vấn đề xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đoàn tại các đơn vị. Do đó, công tác đoàn luôn phải đổi mới, sáng tạo; phong trào đoàn phải mạnh, tiên phong. Phó Bí thư Đoàn thanh niên PVN hy vọng, sau hội nghị tập huấn, mỗi đồng chí được tham gia tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tốt nhất ở cơ sở; đồng thời nắm bắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hoạt động đoàn ở cơ quan, đơn vị mình công tác nhằm xây dựng đoàn cơ sở thực sự vững mạnh.

Kết thúc hội nghị tập huấn, Thường trực Đoàn Khối DNTW đã trao giấy chứng nhận cho các cán bộ, đoàn viên hoàn thành chương trình tập huấn.

Trong chương trình tập huấn lần này, Đoàn Thanh niên PVN cũng đã tham gia “Lễ khởi động Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2020”, do Đoàn Thanh niên Khối DNTW tổ chức.

Nguyễn Hoan

Mới nhất
Scroll