• Thứ ba 19/10/2021 06:58

Công nghiệp Thủ đô phát triển bền vững theo hướng sản xuất sạch hơn

21/07/2020

TP. Hà Nội đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, sản xuất công nghiệp của Thủ đô phải có những hành động nhằm giảm mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng từ 6 - 8%.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đang triển khai xây dựng Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra nhằm đẩy mạnh áp dụng sản xuất sạch hơn theo công nghệ công nghiệp lần thứ 4 tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn.

cong nghiep thu do phat trien ben vung theo huong san xuat sach hon
Ảnh minh họa

Theo đánh giá của UBND TP. Hà Nội, việc triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) cho giai đoạn tiếp theo là nhằm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên liệu, vật liệu hợp lý, hiệu quả; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa đảm bảo lợi ích lâu dài trong đó lợi ích lâu dài là cơ bản chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới.

Với vai trò là cơ quan quản lý, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục phổ biến, áp dụng triển khai các hoạt động sản xuất sạch hơn. Chuyển giao và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ công nghiệp 4.0 phục vụ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các cơ chế chính sách quản l‎ý, điều hành, hướng dẫn thực hiện kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc nhóm ngành ưu tiên của thành phố nhằm giảm mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng từ 6 - 8%, góp phần hoàn thành mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,20%/năm, đáp ứng Quy hoạch phát triển công nghiệp TP. Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Sở Công Thương Hà Nội sẽ nghiên cứu, thu thập, cập nhật các tài liệu về định mức tiêu chuẩn của quốc gia, quốc tế; xây dựng mức tiêu hao nguyên nhiên liệu, năng lượng; xây dựng, phổ biến sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các nhóm ngành công nghiệp ưu tiên của thành phố. Kiến nghị thành phố hỗ trợ kỹ thuật đánh giá hoạt động sản xuất sạch hơn, hỗ trợ nhân rộng các mô hình áp dụng SXSH, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị sử dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu năng lượng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp theo hướng “Cách mạng công nghiệp 4.0” cho các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các nhóm ngành công nghiệp ưu tiên trên địa bàn thành phố.

Đẩy mạnh rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện cơ chế, giải pháp thúc đẩy áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố; huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ, tài trợ tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố áp dụng SXSH trong công nghiệp.

Song Hà

Mới nhất
tcty-dau-khi-vn-pv-power-moi
tcty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp-dam-phu-my
Scroll