• Thứ sáu 21/01/2022 03:57

3 lĩnh vực được thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

22/07/2021

30 thủ tục hành chính (TTHC) tại 3 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 20/7.

Nội dung này có trong Quyết định số 995/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&ĐT thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

3 lĩnh vực thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Cụ thể, 3 lĩnh vực bao gồm: Thứ nhất, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài công bố tại Quyết định số 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT gồm 11 TTHC.

Thứ hai, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT, trong đó nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam được công bố tại Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT gồm 3 TTHC; vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài công bố tại Quyết định 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 và Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27/5/2020 gồm 10 TTHC.

Thứ ba, lĩnh vực đấu thầu gồm 6 TTHC về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu được công bố tại Quyết định số 224/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019; Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019 và Quyết định số 1779/QĐ-BKHĐT ngày 08/12/2020.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ, 15 TTHC thuộc 4 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&ĐT không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: Lĩnh vực đấu thầu 1 TTHC về đấu thầu lựa chọn nhà thầu; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1 TTHC về thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 10 TTHC; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 3 TTHC về thành lập và hoạt động của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Nguyễn Hòa

Mới nhất
Scroll